Monday, February 19, 2007

Hakcipta: Judul Buku dan Frasa Pendek

Judul buku saudara tidak dilindungi. Undang-undang hakcipta tidak memberikan perlindungan ke atas judul buku saudara yang berupa frasa pendek.

Jika saudara sudah menulis dan menerbitkan buku dengan judul 'KOMUNIKASI INTIM', penulis-penulis lain boleh menulis buku dengan judul yang serupa.

Selain judul buku, judul bab besar dan judul-judul bab-bab kecil dalam buku juga tidak diberikan perlindungan.

Judul termasuk di bawah apa yang disebut 'frasa pendek'. Frasa-frasa pendek tidak dilindungi kerana ia bukan 'ayat lengkap'.

Ayat lengkap adalah ayat yang terdiri daripada SUBJEK dan PREDIKAT. Justeru ayat "Ini nasi yang kusuap." adalah ayat lengkap, maka ia dilindungi. Frasa bukan ayat lengkap.

Undang-undang hakcipta memberi perlindungan ke atas ayat-ayat lengkap yang menjadi isi kandungan buku.

Nota: Judul karya seni seperti puisi, lagu, cerpen, novel, lukisan, foto, artikel, drama, filem, kertas kerja, buku, berita, dan lain-lain karya yang berupa frasa pendek adalah tidak dilindungi.

.

.

 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

Dalam Kategori/Fakulti : • Fakulti Undang-undang & Harta Intelek
(0) Diskusi Kuliah | Permalink
Next entry: 'atau' dan 'ataupun' Previous entry: Apa yang 'sulit'

Post a comment

Commenting is not available in this weblog entry.