Tuesday, May 09, 2006

Memotong Dialog Panjang: Teknik Surah Yusuf

Surah Yusuf terdiri daripada 111 ayat. Daripada jumlah itu 97 ayat adalah ayat cerita, manakala selebihnya adalah ayat-ayat pembukaan dan penutup surah. Daripada 97 ayat cerita itu 86 ayat mengandungi dialog.


Daripada 86 dialog itu, 50% adalah dialog yang terdiri daripada sepotong ayat sahaja. Ini menunjukkan menurut teori sastera Islami, penggunaan lebih banyak dialog yang singkat adalah ciri keindahan, manakala penggunaan lebih banyak dialog yang panjang-panjang adalah ciri kecacatan.


Dalam surah Yusuf, terdapat contoh bagaimana dialog yang panjang dipotong dan dijadikan 2 ataupun lebih dialog, sebagaimana dalam contoh-contoh di bawah.


(a) Dialog dalam ayat 5 dan ayat 6 adalah satu dialog yang dipotong menjadi 2 ayat:

Bapanya berkata, “Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada abang-abangmu, kerana aku khuatir mereka akan menjalankan rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.” (Yusuf, ayat 5) “Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu, dan akan mengajarmu taabir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui, lagi maha bijaksana.” (Yusuf, ayat 6)


(b) Dialog dalam ayat 26 dan ayat 27 adalah satu dialog yang dipotong menjadi 2 ayat:

Yusuf pula berkata, “Dialah yang memujukku.” Seorang ahli keluarga perempuan itu tampil dan berkata, “Jika baju Yusuf koyak di depan maka benarlah tuduhan perempuan itu, dan jadilah Yusuf orang yang berdusta. (Yusuf, ayat 26) “Dan jika bajunya koyak di belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah orang yang benar.” (Yusuf, ayat 27)


(c) Dialog dalam ayat 28 dan ayat 29 adalah satu dialog yang dipotong menjadi 2 ayat:

Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, “Sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu orang perempuan, sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya.” (Yusuf, ayat 28) “Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini. Dan engkau (wahai Zulaikha), mintalah ampun bagi dosamu, sesungguhnya engkau bersalah.” (Yusuf, ayat 29)


(d) Dialog dalam ayat 37, 38, 39, 40 dan ayat 41 adalah satu dialog yang dipotong menjadi 5 ayat:

Yusuf menjawab, “(Aku bukan sahaja dapat menerangkan taabir mimpimu itu, bahkan) tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu (tiap-tiap hari dalam penjara), melainkan aku juga dapat memberitahu kamu akan nama dan jenisnya, sebelum ia dibawa kepada kamu. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada apa yang diajarkan kepdaku oleh Tuhanku. Dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percaya akan hari akhirat.” (Yusuf, ayat 37) “Dan aku menurut agama bapa dan datuk nenekku, Ibrahim, dan Ishaq serta Ya'qub. Tidaklah sepatutnya kita mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Mentaudih – mengesakan Allahadalah hasil dari limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada umat manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” (Yusuf, ayat 38) “Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, memuja dan menyembah berbilang-bilang tuhan yang bercerai-berai itukah yang lebih baik ataupun menyembah Allah Tuhan yang maha esa, lagi maha kuasa?” (Yusuf, ayat 39) “Apa yang kamu sembah, yang lain daripada Allah, hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, – kamu dan datuk nenek kamu, – Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya hukum (yang menentukan amal ibadat) hanyalah bagi Allah. Dia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan dia. Yang demikian itulah agama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Yusuf, ayat 40) “Wahai sahabatku berdua yang sepenjara! (Taabir mimpi kamu itu adalah), adapun salah seorang daripada kami, maka dia akan memberi minum arak kepada tuannya. Adapun yang seorang lagi, maka dia akan dipalang, serta burung pula akan makan dari kepalanya. Telah selesailah (dan tetaplah berlakunya) perkara yang kamu tanyakan itu.” (Yusuf, ayat 41)


Jelaslah, bagi menghasilkan karya dan kisah yang indah, teori sastera Islami memilih gaya penceritaan yang menggunakan dialog yang pendek-pendek.


 

-------------------------------------------
Nota Kuliah:

Puan Ainon Mohd.'s avatar

Puan Ainon Mohd
Presiden,
Universiti Terbuka PTS
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hakcipta Terpelihara Universiti Terbuka PTS 2006

Dalam Kategori/Fakulti : • Fakulti Sastera Islami
(0) Diskusi Kuliah | Permalink
Next entry: Penulis Lwn Penerbit: Previous entry: Panduan Pindah Genre

Post a comment

Commenting is not available in this weblog entry.